توالی یابی
ژنتیک
سرطان

DNA شما رمزگشای وضعیت سلامت شما خواهد بود

بسیاری از ویژگی‌های خاص هر فرد در ژنوم او پنهان است و این مسئله همان چیزی است که افراد را از یکدیگر متمایز می‌سازد. به دلیل خصوصیات منحصر به فرد هر شخص، نحوه برخورد با بدن فرد و رسیدگی به وضعیت سلامتی او نیز باید به صورت اختصاصی صورت پذیرد.

با آشکار شدن این ویژگی منحصر به فرد و رمزگشایی ژنوم، می توان از اطلاعات به دست آمده در تشخیص زودهنگام استعداد ابتلای فرد به بیماری‌هایی از جمله سرطان‌های وراثتی بهره برد. تحقیقات نشان داده است که حدود 10-5 درصد سرطان‌ها وراثتی هستند و تست‌های ژنتیکی به منظور تشخیص احتمال پیشرفت این سرطان‌ها در طول زندگی فرد وجود دارند. درصورتیکه فردی با توجه به سابقه خانوادگی با احتمال بیشتری در معرض ابتلا به سرطان باشد، بهتر است با پزشک متخصص خود درمورد تست‌های ژنتیکی صحبت کند.