درصورتیکه بر اساس نتایج تست ژنتیکی استعداد ابتلای فرد به سرطان خاص بالا باشد، می‌توان با توجه به نتایج تست و نظر متخصص اقدامات زیر را جهت پیشگیری انجام داد:

تشخیص زود هنگام

با شناسایی جهش یا تغییر ژنتیکی مورد نظر در فرد مبتلا می‌توان سایر افراد خویشاوند حامل جهش مورد نظر را شناسایی و تحت اقدامات پیشگیرانه درمانی قرار داد و وارد زنجیره پایش‌های خاص کرد. همچنین با تشخیص بیماری در ابتدایی ترین مراحل، می‌توان اقدام به درمان موفقیت آمیز آن نمود.

غربالگری‌های دوره ای

به طور کلی طبق دستورالعمل‌های معتبر غربالگری های دوره ای برای افراد باتوجه به میزان استعداد ابتلا به بیماری توصیه می شود. به عنوان مثال زنانی با استعداد متوسط ابتلا به سرطان سینه، غربالگری دوره ای (ماموگرافی) را باید از سن 45 سالگی آغاز و به صورت سالیانه تکرار کنند. درصورتیکه نتایج تست ژنتیکی حاکی از استعداد ابتلای بالای یک فرد باشد، با انجام پایش‌های دوره ای در سنین پایین تر و دوره‌های کوتاه تر می‌توان از سلامت فرد اطمینان حاصل کرد.

دارودرمانی هدفمند بر پایه زمینه ژنتیکی فرد

برخی از انواع بیماری‌ها در حالیکه همگی تظاهرات بالینی یکسانی دارند، ولیکن ژن‌های متفاوتی در بروز بیماری درگیر هستند. بنابراین نوع داروی انتخابی با نوع ژن و مسیر ژنتیکی درگیر در بیماری ارتباط مستقیم دارد.

تغییر سبک زندگی

بدیهی است که سبک زندگی سالم در پیشگیری از بسیاری از بیماری‌های وراثتی و غیروراثتی بسیار موثر است با این حال درصورتیکه احتمال ابتلای فرد به یک بیماری وراثتی بالا باشد، مشاوره ژنتیک تخصصی می‌تواند توصیه‌های لازم را در جهت تغییر سبک زندگی به منظور کاهش ابتلا به بیماری‌ها پیشنهاد ‌کند. براساس نوع بیماری با پرهیز از بعضی غذاها و انتخاب رژیم غذایی مناسب می‌توان استعداد ابتلا به بیماری را کاهش داد. به عنوان مثال زمانیکه استعداد ابتلای یک فرد به سرطان روده بزرگ بالا باشد، رژیم غذایی غنی از سبزیجات، میوه‌ها و غلات توصیه می‌شود که مرتبط با کاهش احتمال ابتلای افراد به سرطان روده بزرگ است.

جراحی

براساس تست ژنتیکی مناسب و قابل اعتماد می‌توان در صورت بروز علائم اولیه بیماری از اقدامات جراحی پیشگیرانه بهره برد.