پزشکی فردمحور(Personalized medicine / PM)

همه ما کم و بیش با مفهوم وراثت آشنا هستیم. بسیاری از صفات و ویژگی‌ها ارثی هستند، ساده ترین مثال در این مورد شباهت ظاهری فرزندان به والدین است. این شباهت صرفا به ظاهر افراد محدود نمی‌شود بلکه درون تک تک سلول‌های آنها نیز نهفته است. به بیان کلی تر ژن‌های هر فرد همان چیزی است که فرد از والدینش به ارث برده است. همین امر زمینه‌ای برای انتقال بیماری‌های وراثتی و ژنتیکی از نسلی به نسل دیگر است. به عنوان مثال حدود 10-5 درصد از سرطان‌ها به صورت ارثی انتقال می‌یابند. با پیشرفت علم، امروزه می‌توان با بررسی ژن‌های هر فرد و تعیین استعداد ابتلای فرد به بیماری‌ها، سال‌ها پیش از مواجهه با بیماری اقدام به پیشگیری نمود.

سازندگان دارو با تکیه بر این ایده تولید موادی را هدف قرار می‌دهند که مورد استفاده افراد بیماری که به داروهای موجود پاسخ نمی‌دهند و افرادی که سیستم سلامت گذشته بر آنها جوابگو نبوده است، باشد.

پزشکی فردی :
  • تغییر تمرکز از دارو درمانی به پیشگیری

  • توانایی انتخاب سریع و صحیح درمان

  • انتخاب داروی مناسب تربا دوز ایمن تر در جهت کاهش اثرات مخرب و جانبی

  • افزایش سازگاری بیمار با درمان

  • کاهش وقت و هزینه

  • احیای داروهایی که در مراحل اولیه آزمایش یا در بازار شکست خورده بودند؛ با پیشرفت‌های علم ژنتیک مشخص شد که این داروها ممکن است برای گروه خاصی از افراد جامعه مناسب واقع شود

پیشرفت‌های تکنولوژی باعث رشد سریعتر پزشکی فردمحور شد از جمله ابزارهایی که قادرند محتوای ژنتیکی انسان را با سرعت و دقت بیشتری رمزگشایی کنند.

هر فرد دارای تفاوت‌های منحصر به فردی در محتوای ژنتیکی خود است با این حال بیشتر این تفاوت‌ها بین افراد اثری بر سلامت آنها ندارد. پیشرفت‌های اخیر در زمینه پزشکی شخصی با تکیه بر تکنولوژی بررسی محتوای ژنتیکی افراد، این امر را تائید می‌کند که بنیاد و اساس زیستی هر فرد (DNA، RNA یا پروتئین)، پایه شناخت بیماری‌های فرد در آینده خواهد شد. به عنوان مثال تکنیک‌هایی از جمله توالی یابی ژنتیکی، جهش‌هایی را در DNA مشخص می‌کند که بر دامنه وسیعی از بیماری‌ها تاثیرگذار خواهند بود.با داشتن این توانایی که هر بیمار در مقیاس فردی سنجیده شود، تشخیص دقیق‌ترخواهد شد. تعیین ژنوتیپ فرد، فرآیندی است که طی آن توالی DNA فرد توسط دستگاه های پیشرفته علم ژنتیک به دست خواهد آمد. بنابراین با داشتن ژنوتیپ هر فرد و مقایسه آن با ژنوم مرجع تنوعات و تفاوت‌های ژنتیکی مسئول ایجاد بیماری به دست می‌آید.